IEDZĪVOTĀJA ATĻAUJAS IZDOŠANA, MAIŅA UN ANULĒŠANA

 

Iedzīvotāja atļauja tiek izdota, iesniedzot šos dokumentus:

·         dzīvojamo vai nedzīvojamo telpu īpašuma tiesības apstiprinošu dokumentu vai nomas līgumu;

·         personas identitāti apstiprinošu dokumentu;

·         transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

 

Atļauja ir spēkā tikai personai piederošo telpu pagalmā.

Izdodamo atļauju skaits ir atkarīgs no telpu platības:

·         līdz 200 m2 – 2 atļaujas;

·         līdz 300 m2 – 3 atļaujas;

·         līdz 400 m2 – 4 atļaujas;

·         līdz 1000 m2 – atļaujas;

·         vairāk nekā 1000 m2 – 6 atļaujas.

 

Lai saņemtu iedzīvotāja atļauju, vērsieties, rakstot uz e-pastu: d.toliusyte@unipark.lt vai ierodoties birojā, adrese: Tilžės g. 170, 208A kab.

Atļaujas tiek izdotas 1-2 darba dienu laikā.

 

Atļaujas tiek izdotas uz vienu gadu. Beidzoties derīguma termiņam, atļauja tiek anulēta automātiski. Lai pagarinātu atļauju, vērsieties, rakstot uz e-pastu: d.toliusyte@unipark.lt.

 

Iedzīvotāja atļaujas tiek mainītas arī šajos gadījumos:

·         mainot transportlīdzekli;

·         mainot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.

Izmaiņu gadījumos ir jāiesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.