Turinys

I. Programos savininkė

II. Privatumo nuostatos

1. Jūsų duomenų valdytojas

2. Tvarkymo tikslas ir tvarkomi asmens duomenys

3. Duomenų gavimo būdas

4. Duomenų naudojimas

5. Tvarkymo teisėtumo sąlygos ir terminai

6. Duomenų teikimas

7. Tiesioginė rinkodara

8. Duomenų subjektų teisės ir įgyvendinimas

III. Mokėjimo tvarka

9. Mokėjimo už aikšteles tvarka

10. Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka miestų zonose

11. Atsiskaitymų už parkavimo aikšteles ir vietinės rinkliavos sumokėjimo terminai ir sąlygos

12. Programos ir „u start/stop“ trumpųjų žinučių naudojimosi tvarka

IV. Duomenų valdytojo atsakomybė

Naudojimosi mobiliąja programėle „uniPark“ sąlygos

Mobilioji programėlė „uniPark“ (toliau – Programėlė) yra patogus atsiskaitymo būdas už transporto priemonių stovėjimo paslaugas „uniPark“ ir kitose privačiose aikštelėse, taip pat miestų zonose, kur yra renkama Vietinė rinkliava. Vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis vietomis transporto priemonėms statyti yra miesto tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka transporto priemonių valdytojams (vairuotojams), galiojanti miesto teritorijoje. Naudodamiesi Programėlė, įsipareigojate laikytis toliau nurodytų naudojimosi Programėlė sąlygų ir patvirtinate, kad sutinkate jų laikytis.

Programėlei leidžiama nustatyti jūsų telefono numerį, gauti jūsų buvimo vietą, naudojant pasaulinę padėties nustatymo sistemą. Programėlei naudoti būtina mobilųjį įrenginį prijungti prie bevielio internetinio ryšio „Wi-Fi“ arba įrenginyje turėti įjungtą mobilųjį interneto ryšį, todėl Programėlė gali naudoti duomenis, kurie apmokestinami pagal jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tarifus.

 

 

I. Programos savininkė

Visos intelektinės nuosavybės ir autorinės teisės į Programą priklauso UAB „uniPark“, įmonės kodas: 302693645, PVM mokėtojo kodas: LT100009885910, adresas: Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius, tel. + 370 700 77 877, el. paštas: info@unipark.lt, interneto puslapis: www.unipark.lt (toliau – Programos kūrėja).

Jums, kaip Programos naudotojui, Savininkė suteikia teisę naudoti Programą, įskaitant jos pakeitimus ir atnaujinimus, tik Mokesčio sumokėjimo už paslaugas nurodytas Programoje tikslu. Programos naudotojui draudžiama Programą keisti, dekompiliuoti, modifikuoti, kurti iš jos išvestinius kūrinius, kopijuoti ją į kitus įrenginius, platinti ar kitais tikslais naudoti joje esančius duomenis. Programos naudotojui nesuteikiamas Programos išeities kodas ir neperduodamos jokios autorių teisės. Programos Savininkė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Programos dizainą, funkcionalumą, tikslinti informaciją ar neribotam laikui uždrausti naudotis Programėle, jeigu pažeidžiate naudojimosi ja taisykles. 

 

 

II. Privatumo nuostatos

 

1. Jūsų duomenų valdytojas

1.1. Jums naudojantis Programėle bei ja atsiskaitant už parkavimosi paslaugas Lietuvoje (t .y. sudarant sutartį dėl parkavimosi paslaugų teikimo), Jūsų asmens duomenis valdo UAB „Stova“, įmonės kodas: 302299725, adresas: Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas).

1.2. Atkreipiame dėmesį, kad Programėle galite naudotis skirtingose šalyse, todėl Jūsų duomenų valdytojas priklauso nuo Šalies kurioje naudojatės parkavimosi paslaugomis, t. y. Programėlėje pasirinktos šalies. Todėl, renkantis paslaugos naudojimosi šalį būtinai susipažinkite su konkretaus duomenų valdytojo taisyklėmis ir privatumo nuostatomis, nes jos gali būti skirtingos.

1.3. Pavyzdžiui, jeigu Programėlėje atsiskaitote už parkavimosi paslaugas suteiktas: (1) Lietuvoje (išskyrus Santaros medicinos miestelyje) – Jūsų duomenų valdytojas UAB „Stova“ (j.a.k. 302299725); (2) Santaros medicinos miestelyje – Jūsų duomenų valdytojas UAB „Santaros parkavimosi paslaugos” (j.a.k. 302833741); (3) Latvijoje – Jūsų duomenų valdytojas SIA „EUROPARK LATVIA“ (j.a.k. 40103912754); (4) Estijoje – Jūsų duomenų valdytojas OÜ „EUROPARK EESTI“ (j.a.k. 11534638); (5) Lenkijoje – Jūsų duomenų valdytojas S.A. „CITY PARKING GROUP“ (j.a.k. 871629396).

1.4. Šiose privatumo nuostatose pateikiama informacija tik apie Programos naudojimosi metu renkamus ir tvarkomus asmens duomenis (t. y. apie parkavimosi paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą per Programą). Todėl, norėdami plačiau susipažinti su kitomis aktualiomis Duomenų valdytojo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, tai galite padaryti čia

1.5. Prašymą/skundą dėl mūsų programėlėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

2. Tvarkymo tikslas ir tvarkomi asmens duomenys

2.1. Tam, kad galėtume Jums suteikti galimybę užsakyti parkavimo paslaugas administruojamose stovėjimo aikštelėse ir (ar) zonose bei už jas atsiskaityti naudojantis Programėlė, Duomenų valdytojas renka ir tvarko lentelėje pateiktus Jūsų asmens duomenis (t. y. uniPark paskyros administravimo ir (ar) paslaugų teikimo Programėlėje tikslais) .

2.1.1. Identifikaciniai duomenys:

– Vardas ir Pavardė;

– El. pašto adresas* ir (ar) telefono numeris;

– Transporto priemonės valstybinis numeris;

– Išmaniojo įrenginio ID.

2.1.2. Vietos duomenys:

– Jei sutinkate, galime matyti Jūsų Mobiliojo įrenginio buvimo vieta, paslaugos užsakymo metu;

– Transporto priemonės stovėjimo vieta (t. y. Jūsų pasirinktą aikštelės ir (ar) zonos buvimo vietą).

2.1.3. Datos ir laiko duomenys:

– Transporto priemonės stovėjimo laikas (t. y. tiksli parkavimosi pradžios ir pabaigos data, stovėjimo laikas).

2.1.4.Mokėjimo duomenys:

– Pasirinktas atsiskaitymo būdas (t. y. banko / kreditine kortele ar mobiliojo ryšio operatoriumi ar pagal sutartį);

– Kai pasirenkate atsiskaitymą banko / kreditine kortele, papildomai renkama pridėtos kortelės (-ių) duomenis (kortelėje nurodytas vardas, pavardė, numeris, galiojimo data, saugos kodas)**;

– Kai pasirenkate atsiskaitymą mobiliojo ryšio operatoriumi, papildomai renkamas telefono numeris, mobiliojo ryšio operatorius;

– Kai pasirenkate atsiskaitymą per banką, papildomai renkama pasirinktos banko sąskaitos (-ų) duomenis (banko sąskaitos numeris), banko sąskaitos autentifikavimui būtinus duomenis (atpažinimo kodas ir (ar) asmens kodas)***;

– Kai pasirenkate atsiskaitymą pagal sutartį, papildomai tvarkoma sudarytos sutarties (-čių) duomenys (t. y. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kitos sutarties sąlygos).

2.2. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimai už suteiktas paslaugas surenkami naudojantis mokėjimo paslaugų teikėjais (kai atsiskaitoma banko / kreditine  kortele) ir (ar) mobiliojo ryšio operatoriais (kai atsiskaitoma mobiliojo ryšio operatoriaus sąskaita). 

2.3.*Jums registruojantis ir (ar) jungiantis kitais būdais (pvz., per google, facebook, apple), Jūsų vardas, pavardė ir (ar) pavadinimas bei el. pašto adresas yra gaunamas iš atitinkamo duomenų valdytojo.

2.4.** Informuojame, kad Programėlėje Jums pridėjus („Išsaugojus“) banko / kreditinę kortelę, pirmiausia ši kortelė bus autorizuojama (t. y. patikrinamas kortelės tinkamumas) ir jeigu autorizacija bus sėkminga, tuomet Jums bus leidžiama už stovėjimo paslaugas atsiskaityti, mokestį už stovėjimą nuskaitant automatiškai nuo pridėtos kortelės. Norime pažymėti, jog Programėlėje įdiegtas tiesioginio debeto nuskaitymo modelis („įskiepis“), pagal kurį Programėlėje pridėtos („Išsaugotos“) Jūsų banko / kreditinės kortelės duomenys (pvz., kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas) tiesiogiai perduodami pasitelktam mokėjimo paslaugų tiekėjui tik mokėjimo iniciavimo momentu, todėl šiuo atveju nei Duomenų valdytojas nei Programėlės savininkas minėtų duomenų savo sistemoje netvarko (t. y. negauna, nemato bei nesaugo). Duomenų valdytojas, Jūsų mokėjimo transakcijos duomenis (pvz., transakcijos informaciją, informaciją apie kortelę panaudotą transakcijai ir kortelės turėtojo identifikacijai) gauna tik kartu su Jūsų apmokėjimu už suteiktas paslaugas. 

2.5. *** Informuojame, kad Programėlėje norint pridėti savo banko sąskaitą, kaip atsiskaitymo už paslaugas būdą, pirmiausia ši sąskaita bus autorizuojama ir Jūsų bus prašoma prisijungti prie savo banko sąskaitos pasinaudojant vienu iš pateikiamų būdų (pvz., (1) „Smart-ID“; (2) generatorius / kortelė; (3) M. parašas). Prisijungus prie savo banko ir pasirinkus norimą sąskaitą gausite pranešimą apie sėkmingą sąskaitos pridėjimą. Atkreiptinas dėmesys, jog atsiskaitymas Programėlėje pridėta banko sąskaita bus aktyvus tik 90 dienų, todėl pasibaigus šiam laikotarpiui, norėdami toliau naudoti šį apmokėjimo būdą, turėsite šią sąskaitą atnaujinti. Tai pat apmokant už parkavimą šiuo būdu, Jūsų bankas gali prašyti patvirtinti atliekamą apmokėjimą, vienu iš patiekiamų būdu. Norime pažymėti, jog Programėlėje įdiegtas tiesioginio atsiskaitymo per banką modelis („įskiepis“), pagal kurį Programėlėje pridėtos („Išsaugotos“) Jūsų banko sąskaitos duomenys (pvz., banko sąskaitos numeris, atpažinimo kodas, asmens kodas) tiesiogiai perduodami pasitelktam mokėjimo paslaugų tiekėjui tik mokėjimo iniciavimo momentu, todėl šiuo atveju nei Duomenų valdytojas nei Programėlės savininkas minėtų duomenų savo sistemoje netvarko (t. y. negauna, nemato bei nesaugo). Duomenų valdytojas, Jūsų mokėjimo transakcijos duomenis (pvz., transakcijos informaciją, informaciją apie transakcijai panaudotą banko sąskaitą ir sąskaitos turėtojo identifikacijai) gauna tik kartu su Jūsų apmokėjimu už suteiktas paslaugas.

2.6. Papildomai norime atkreipti dėmesį, jog Jums užsiregistravus Programėlėje ir tapus Bendrovės klientu, Jūsų kontaktiniai duomenys gali būti naudojami Bendrovės prekių ir (ar) paslaugų siūlymui, t. y. tiesioginei rinkodarai pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d. Šiuo tikslu Bendrovė vadovaujantis teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f p.), galėtų siųsti Jums reklaminius pranešimus susijusius su Bendrovės prekėmis ir (ar) paslaugomis arba teirautis Jūsų nuomonės dėl suteiktų prekių ir (ar) paslaugų. Nepaisant to, informuojame, jog nenorėdami gauti Bendrovės prekių ir (ar) paslaugų reklamos, galite nesutikti ir (ar) atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nesutikimą/atsisakymą išreiškiant savo paskyroje, Programėlės skiltyje „Mano Paskyra“ pažymint atitinkamus pasirinkimus ir (ar) atsisakant rinkodaros gautuose pranešimuose nurodytu būdu.

 

 

3. Duomenų gavimo būdas

3.1. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs registruojatės/jungiatės į savo vartojo paskyrą Programėlėje ir (ar) kitų duomenų valdytojų, kai registracijai/prisijungimui naudojate savo Google, Facebook, Apple paskyras. Duomenis taip pat gauname, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, pvz., užsakant ir (ar) atsiskaitant už parkavimosi paslaugas naudojantis Programėle.

 

4. Duomenų naudojimas

4.1. Vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., el. paštas, telefono numeris) bei valstybinį transporto priemonės numerį mes naudojame, kad galėtume identifikuoti klientą, kuris nori naudotis Mūsų teikiamomis paslaugomis (pvz., parkuotis Mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėse ir (ar) zonose);

4.2. Išmaniojo įrenginio ID naudojame, kad galėtumėme paslaugos vykdymo metu nustatyti vartotoją (vartojo įrenginį) ir užtikrinti komunikaciją su Programėlė (t. y. nenutrūkstamų paslaugų teikimo užtikrinimui);

4.3. Mobiliojo įrenginio lokacijos (GPS) duomenis naudojame tam, kad padėtume Jums atrasti tinkamą stovėjimo aikštelę ir (ar) zoną. Taip pat, kad galėtume Jums priminti apie aktyvią rezervaciją.

4.4. Transporto priemonės stovėjimo vietos duomenis (aikštelės ir (ar) zonos buvimo vieta) naudojame, kad galėtume nustatyti (įsitikinti), kurioje stovėjimo aikštelėje ir (ar) zonoje Jūs parkuojatės ir taikyti atitinkamą paslaugos įkainį;

4.5. Transporto priemonės stovėjimo laiko duomenis naudojame, kad galėtumėme apskaičiuoti parkavimosi trukmę ir atitinkamai pagal tai apskaičiuoti Jums suteiktos paslaugos kainą;

4.6. Pasirinktą atsiskaitymo būdą ir apmokėjimo duomenis naudosime, kad galėtume surinkti (gauti) apmokėjimą už paslaugas ir (ar) pagal tai pateikti Jums sąskaitą apmokėjimui.

 

5. Tvarkymo teisėtumo sąlygos ir terminai

5.1. Jums registruojant savo paskyrą Programėlėje bei pateikiant registracijai reikalingus  duomenis, Jūs išreiškiate sutikimą, kad mes tvarkytume Jūsų pateiktus duomenis paskyros administravimo tikslu (vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų duotu sutikimu;

5.2. Jums nurodant savo asmens duomenis ir užsakant parkavimosi paslaugas, tarp Jūsų ir Duomenų valdytojo yra sudaroma paslaugų teikimo sutartis, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;.

5.3. Įvykdžius su Duomenų valdytoju sudarytą paslaugų teikimo sutartį, t. y. užsakius parkavimosi vietą ir apmokėjus už suteiktas paslaugas, turime laikytis teisės aktais mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, todėl Jūsų asmens duomenis saugome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdytos taikomos teisinės prievolės (nustatytos Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose teisės aktuose). 

5.4. Su Jumis sudarytas sutartis ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą sutarties galiojimo laikotarpį ir saugome 10 metų, skaičiuojant nuo šios sutarties pasibaigimo (paskutinio užsakymo įvykdymo). Tuo atveju, jeigu užsiregistravę Programėlėje neatliekate jokių paslaugų užsakymų, Jūsų vartotojo paskyros duomenys saugomi vienerius metus, skaičiuojant nuo registracijos dienos.

 

6. Duomenų teikimas

6.1. Tam, kad užtikrintume tinkamą Programos veikimą ir teikiamų paslaugų kokybę, Jūsų asmens duomenis Mes galime perduoti tretiesiems asmenimis (pvz., Duomenų tvarkytojams ir (ar) kitiems duomenų valdytojams), padedantiems Mums administruoti Programėlę ir (ar) teikimas paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti Programėlės Savininkė (UAB „uniPark“), plėtotojai, IT paslaugų įmonės, mobiliojo ryšio operatoriai, mokėjimo paslaugų tiekėjai, marketingo paslaugų įmonės, teikiamų parkavimo ir su parkavimu susijusių paslaugų teikėjai ar kt.

6.2. Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus. 

6.3. Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie sutartimi užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms. Tokiu atveju, užtikriname, kad teikimas į trečiąsias valstybes vyktų Reglamente ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir priemonėmis.

 

 

7. Tiesioginė rinkodara

7.1. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog registruojantis vartotojo paskyrą Programėlėje, Jūsų taip pat galėsite duoti sutikimą dėl Bendrovės ir (ar) jos partnerių tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo. Pažymėdami atitinkamus pasirinkimus, Jūs išreiškiate savo sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.) dėl tiesioginės rinkodaros gavimo bei būdų, kuriais pasirenkate gauti tiesioginę rinkodarą. Informuojame, kad sutikimus galėsite valdyti savo vartotojo paskyroje, Programėlės skiltyje „Mano paskyra“, duodant ir (ar) atšaukiant savo duotus sutikimus tiesioginei rinkodarai. Platesnę informaciją apie tai galite rasti Bendrovės privatumo politikoje. 

 

8. Duomenų subjektų teisės ir įgyvendinimas

8.1. Jūs turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti ir (ar) ištrinti, ir (ar) apriboti tokių duomenų tvarkymą, ir (ar) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 

8.2. Norėdami įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu info@unipark.lt. Nepavykus išspręsti klausimo su Duomenų valdytoju, Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada@ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

8.3. Platesnė informacija apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimą pateikiama čia.

8.4. Turint klausimų ar nusiskundimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, jūs galite kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu info@unipark.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais).

 

III.  Mokėjimo tvarka

 

9. Mokėjimo už aikšteles tvarka

9.1. Naudodamiesi Programėle, jūs sutinkate sumokėti pasirinktos paslaugos nurodytą Mokestį ir paslaugos naudojimosi mokesčius (jų dydį galite sužinoti iš savo mobiliojo ryšio operatoriaus arba banko). „uniPark“ automobilių stovėjimo aikštelės įkainiai, mokėjimo tvarka ir kita informacija apie naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo aikštelėmis nurodyta interneto puslapiuose www.unipark.ltwww.santarosparkavimas.lt,

9.2. Atsiskaitant uniPark mobiliąja programėle gali būti taikomas programėlės paslaugos mokestis, kurio dydis nurodomas prie kiekvienos paslaugos kainodaros aprašymo ir kuris gali būti skirtingas skirtingose miestų zonose ir stovėjimo aikštelėse. Šis mokestis taikomas kiekvieną kartą atliekant užsakymą ir yra nekintantis, nepriklausomai nuo sumokėtos sumos už paslaugą. Jūs užtikrinate, kad visą naudojimosi Programėle laikotarpį sąskaitoje bus pakankamas pinigų likutis. Jeigu esamas pinigų likutis yra nepakankamas apmokėti už naudojimąsi „uniPark“ ir kitų stovėjimo aikštelių paslaugas ir atsiskaityti Programėle Jūs negalite, privalote už paslaugas susimokėti bendra aikštelėse galiojančia tvarka – automatinėje mokėjimo kasoje. Susimokėjus skiriama 15 nemokamų minučių išvažiuoti iš aikštelės. Programėlę naudojantiems Klientams, negalintiems atsiskaityti už automobilio stovėjimą šiame punkte nustatyta tvarka, suteikiama teisė už automobilio stovėjimą atsiskaityti mokėjimo pavedimu šiose sąlygose nustatytais terminais.

9.3. „uniPark“ automobilių stovėjimo aikštelės yra apmokestintos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Paslaugos Mokestis pradedamas skaičiuoti tada, kai įvažiuojama į automobilių stovėjimo aikštelę. Naudodamiesi Programėle, atsakote už tinkamą mokėjimo, aikštelės, laiko parinkimą, automobilio valstybinio numerio įvedimą ir kitus įvedamus bei pasirenkamus duomenis. Pranešimas apie stovėjimo laiką arba stovėjimo pradžios laikas registruojami vairuotojui privažiavus prie įvažiavimo užtvaro ir jam pasikėlus, o įregistruotu laikomas faktinis įvažiavimas į stovėjimo aikštelę. Naudodamiesi Programėle, esate atsakingas už tinkamą ir teisingą mokamo stovėjimo laiko nustatymą bei nutraukimą.

 

10. Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka miestų zonose

10.1. Vietinė rinkliava mieste už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti yra miesto tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka automobilių valdytojams (vairuotojams), galiojanti miesto teritorijoje. Naudodamasis Programėle, atsakote už tinkamą mokėjimo, Vietinės rinkliavos zonos, mokamo laiko parinkimą, automobilio valstybinio numerio įvedimą ir kitus įvedamus bei pasirenkamus duomenis.

10.2. Atsiskaitant uniPark mobiliąja programėle gali būti taikomas programėlės paslaugos mokestis, kurio dydis nurodomas prie kiekvienos paslaugos kainodaros aprašymo ir kuris gali būti skirtingas skirtingose miestų zonose ir stovėjimo aikštelėse. Šis mokestis taikomas kiekvieną kartą atliekant užsakymą ir yra nekintantis, nepriklausomai nuo sumokėtos sumos už paslaugą.

10.3. Sumokėta Vietinė rinkliava neužtikrina stovėjimo vietos ir jos nerezervuoja, nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių. Programoje naudojamas subendrintas Vietinės rinkliavos rinkimo laikas, todėl mokant Vietinę rinkliavą būtina įsitikinti, ar tuo metu yra renkama rinkliava. Rinkliavos rinkimo laikas nurodomas kelio ženklais ir papildomomis lentelėmis, todėl automobilio vairuotojas (valdytojas), mokėdamas Vietinę rinkliavą, vadovaujasi kelio ženklais.

10.4. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka ir kita informacija apie naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis mieste reglamentuojama miesto tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatais (toliau – Nuostatai) ir jų pakeitimais. Nuostatai, jų pakeitimai bei kita vairuotojui reikalinga informacija skelbiama miestų tinklalapiuose.

10.5. Jeigu naudojantis Programėle jūsų sąskaitoje esantis pinigų likutis tampa nepakankamas toliau mokėti Vietinei rinkliavai, mokamas automobilių stovėjimo laikas automatiškai nutraukiamas. Pamiršus nutraukti automobilio stovėjimo užsakymas bus vykdomas iki tos pačios dienos pasirinktos zonos mokamo automobilių stovėjimo laiko pabaigos.

10.6. Pranešimas apie stovėjimo laiką arba stovėjimo pradžios laikas registruojami vairuotojui neatsitraukus nuo automobilio, o įregistruotu laikomas pranešimas, į kurį vairuotojas gavo teigiamą atsakymą. Pranešimas apie stovėjimo pabaigos laiką siunčiamas prieš išvažiuojant. Naudodamiesi Programėle, esate atsakingi už tinkamą ir teisingą mokamo stovėjimo laiko užsakymą bei nutraukimą.

 

 

 

11. Atsiskaitymų už parkavimo aikšteles ir vietinės rinkliavos sumokėjimo terminai ir sąlygos

11.1. Programėlę naudojančiam Klientui neatsiskaičius už automobilio stovėjimą naudojantis Programėle arba neatlikus mokėjimo aikštelėje esančioje mokėjimo kasoje Klientui suteikiama teisė už suteiktas paslaugas apmokėti Programėlėje nurodytą paslaugos kainą per dvi savaites, nuo Paslaugų suteikimo dienos. Paslaugos suteikimo dieną Klientas yra informuojamas apie neapmokėtą paslaugą ir nustatytą 14 (keturiolikos) dienų terminą įsiskolinimui sumokėti.

11.2. Klientui neapmokėjus už suteiktas automobilio stovėjimo paslaugas šių sąlygų 11.1 punkte nustatytu terminu Klientas greta turimos pareigos sumokėti suteiktų paslaugų kainą įgyja pareigą sumokėti 5 (penkių) eurų dydžio baudą.

11.3. Kitą dieną po paslaugų kainos sumokėjimo termino, nurodyto šių sąlygų 11.1 punkte, pabaigos Klientui pateikiamas pranešimas Programėlėje apie tai, jog Klientas nustatytu terminu nesumokėjo paslaugos kainos ir įgijo pareigą sumokėti šių sąlygų 11.2 punkte nustatyto dydžio baudos mokestį. Klientas taip pat informuojamas, kad jam suteikiamas papildomas 14 (keturiolikos) dienų terminas skolai ir baudos mokesčiui sumokėti bei pateikiama informacija apie tai, kad Klientui nesumokėjus skolos ir baudos mokesčio per papildomai nustatytą terminą skolai sumokėti, visi duomenys apie Kliento skolą ir nesumokėtą baudos mokestį bus perduoti skolų išieškojimą vykdančiai bendrovei. Joks atskiras pranešimas apie Kliento skolos ir baudos perdavimą skolų išieškojimą vykdančiai bendrovei Klientui nebeteikiamas.

11.4. Šiomis sąlygomis Klientas yra informuotas apie tai, kad mokėjimą už automobilio stovėjimą Klientas privalo atlikti nedelsiant po paslaugos suteikimo, tačiau Klientas, paslaugos užsakymui ir atsiskaitymui už suteiktą paslaugą naudojantis Programėlę ir negalintis atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas iškart po paslaugos suteikimo turi teisę už suteiktas paslaugas atsiskaityti per 14 dienų nuo paslaugos suteikimo dienos. Nurodytu terminu nesumokėjus už automobilio stovėjimą Klientas įgyja pareigą sumokėti 5 (penkių) EUR dydžio baudos ir Klientui suteikiamas papildomas 14 (keturiolikos) dienų terminas skolai ir baudos mokesčiui sumokėti. Klientui nesumokėjus skolos ir baudos mokesčio per papildomai nustatytą terminą paslaugos teikėjas įgyja teisę skolos ir baudos mokesčio išieškojimui pasitelkti trečiuosius asmenis be jokio atskiro Kliento informavimo.

11.5. Klientui šiame skirsnyje nustatytu terminu neatsiskaičius už jam suteiktas paslaugas ir Kliento skolos išieškojimą pavedus atlikti trečiajam asmeniui, Klientas įgis pareigą apmokėti skolos išieškojimą vykdančio asmens nustatytas skolos išieškojimo išlaidas ir/ar mokestį.

 

12. Programos ir „u start/stop“ trumpųjų žinučių naudojimosi tvarka

12.1. Programos ir trumpųjų žinučių parkavimo paslaugos užsakymo „u start/stop“ (numeriu 1332) užsakymų duomenys yra administruojami bendroje Duomenų valdytojo sistemoje. Todėl parkavimo paslaugos užsakymas konkrečiam transporto priemonės numeriui, gali būti valdomas trumpąja žinute „u start/stop“ arba Programėle. Tai yra Programos naudotojas pradėjęs parkavimo paslaugą „u start“ trumpąja žinute (numeriu 1332), gali savo užsakymą matyti ir jį sustabdyti naudojantis Programėle. Arba Programos naudotojas gali pradėti parkavimo paslaugą ir ją nutraukti „u stop“ trumpąja žinute. Daugiau informacijos apie parkavimo paslaugos užsakymą trumposiomis žinutėmis pateikiama www.unipark.lt.

12.2.  Konkretų parkavimo paslaugos užsakymą galima valdyti iš skirtingų telefono įrenginių su skirtingais mobilaus telefono numeriais. Paslaugą sustabdęs naudotojas yra atsakingas už paslaugos valdymą ir jis yra apmokestinamas už likusią nesumokėtą parkavimo paslaugos sumą.

12.3. Užsakyti parkavimo paslaugą tam pačiam automobilio numeriui daugiau nei vienoje zonoje ar aikštelėje nėra galimybės. Naudotojas bandydamas užsakyti daugiau nei vieną parkavimo paslaugą konkrečiai transporto priemonei yra informuojamas informaciniu pranešimu.

12.4. Aktyvus užsakymas miesto zonoje bus nutrauktas, jeigu transporto priemonė turėjusi aktyvų užsakymą miesto zonoje, įvažiuos į aikštelę, kurioje mokėjimo rinkliavą vykdys uniPark.

12.5. Transporto priemonės išvažiavimo įvykis uždaroje aikštelėje fiksuojamas, kai automobilių numerių nuskaitymo kamera užfiksuoja išvažiavimą. Esant pastebėjimams, kad išvažiavimas nebuvo užfiksuotas, kreipkitės el. paštu info@unipark.lt arba telefono numeriu +370 700 77877.

 

IV. Duomenų valdytojo atsakomybė

Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės dėl jūsų naudojamos telefoninės įrangos netinkamo veikimo ar ryšio sutrikimų. Sumokėta Vietinė rinkliava ar mokestis už kitas apmokėtas paslaugas negrąžinami.

Sužinokite apie paslaugas daugiau:

www.unipark.lt

www.santarosparkavimas.lt