Šiaulių miesto zonų nuostatai

2020 m. gruodžio 22 d. T-481

2020 m. kovo 5 d.  T-64

2015 m. gegužės 7 d. T-111

2017 m. balandžio 20 d. T-133

2015 m. rugsėjo 24 d. T-254